Love Explosion > Bilder

Förra | Nästa

Stockholm City med kör

Love Explosion deltog vid de tre s k Gärdetfestivalerna under somrarna 1970 och 1971. En liveupptagning av låten Stockholm City finns utgiven, och den har föranlett ett omnämnande av progghistorikerna Håkan Lagher. Lagher talar om att låten med sin "hiskliga falsksång" kom att stå som en symbol för proggrörelsens förhärligande av musikalisk amatörism. På bilden framförs just Stockholm City, men inte i den version som hamnade på skiva.

Gärdet, Stockholm, 1970
Foto: Madeleine Vincent