Love Explosion > Bilder

Förra | Nästa

Ett av två stamställen

Den erotiska visan Jag sitter på Kometen tillkom på Ferdinands Valv en eftermiddag 1968. Kometen och Restaurang Viktoria var de ställen där gruppens medlemmar oftast köpte någonting att dricka. Ritvas mamma arbeta på Kometen, och hon såg till att inget gick över styr.

Vasagatan, Göteborg, 1970
Foto: Madeleine Vincent