<<Hem LoVE exPlosion


Popsång fälldes
Ur DN den 25/8-1972

Radion nämnden:

Popsång fälldes

Lenny Bruce friad

Lenny Bruce friades, men "Djävulens patrask", sång av Love Explosion fälldes i radionämnden vid torsdagens sammanträde. "Djävulens patrask", som hade anmälts av fyra privatpersoner, fälldes av fyra av nämndens sju ledamöter. Lenny Bruce friades av samtliga.

Sången "Djävulens patrask" sändes i ungdomsradion den 22 november förra året. Av en händelse kom den att ligga alldeles före väderleksrapporten i tidsschemat och av anmälningarna att döma har flera lyssnare mer av en tillfällighet lyssnat på sången och därefter reagerat.

De fyra ledamöter som fällde sången i radionämnden (efter att ha hört yttrande från Sveriges Radio), motiverar detta bland annat med följande ut talande:

"Den kritiserade sången, får anses understiga de estetiska minimikrav som innefattas i paragraf 7 i avtalet (den som handlar god underhållning). Sången borde alltså inte ha sänts."

Tre ledamöter var skiljaktiga och motiverade sig så här:

"Den kritiserade sången är även om den står på en kvalitetsmässigt låg nivå inte att anse som ett brott mot föreskriften (i paragraf 7 av avtalet) att program skall skänka god underhållning."

Om Lenny Bruce-programmet heter det att det visserligen är en drastisk satir som uppenbarligen kan väcka anstöt hos vissa ur publiken, men att sammanhangen i vilka programmen sändes och de åtgärder som Sveriges Radio företagit för att förbereda tittarna inte motiverade att man fällde programmet.