Hillevi Duus med Love Explosion Prog Dream Factory Project

<< Hem

Låtar ur repertoaren

Hillevi Duus med Love Explosion Prog Dream Factory Project

Uttrarnas konsert
(Sjöstedt)
Från cd:n Skrea Starnd (2006)
Mp3, text
Den korta texten är inspirerad av inledningen till sång 17 i Skärselden av Dante. Uttrarnas konsert är ett försök att beskriva världen ur en mullvads perspektiv. Musiken är en rip off av diverse låtar av Del Shannon.

En go liten gäng
(Ellegård, Sjöstedt)
Från cd:n April 2004

Mp3, text
Uttrycket En go liten gäng användes av Göran Johansson, dåvarande ordförande i Göteborgs Stadsfullmäktige, i en radiointervju gjord av Tomas Hempel. Johanssons ledarstil hade nyligen kritiserats av hans partikamrat Carina Lindberg, och Johansson använde uttrycket för att beskriva den stämning av trevligt givande och tagande som rådde inom stadens ledning
Dagens Industri skriver om detta:
”Kommunpolitikern Carina Lindberg som också var ledamot i partiets distriktsstyrelse kritiserade Göran Johansson hårt för några år sedan. I samband med att hon lämnade socialdemokraterna skrev hon en kritisk debattartikel i GP om Göran Johanssons gammaldags och maktfullkomliga ledarstil. Det blev en känslosam debatt i medierna som slutade med att Göran Johansson lämnade uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Han blev ett par veckor senare övertalad att återvända. ’Göran Johansson kunde komma en halvtimma försent till möten och bara riva upp alla beslut vi fattat utan diskussion’, säger Carina Lindberg som exempel på grunderna för hennes kritik.
I dag vill Göran Johansson inte nämna henne vid namn. ’Det var någon tjej från Masthugget som kritiserade mig i Göteborgs Posten. Jag förstod faktiskt inte vad hon ville’, säger han kort.” Dagens industri dec 2006

Skrea Strand
(Sjöstedt)
Från cd:n Skrea Strand (2006)
Mp3

Försök att göra en instrumentallåt i 60-talsstil, sådan den kunde låta när band som Gbg Sect eller the Shakers kom loss på Burås Ungdomsgård och Everyday Club.

En fot i jorden
(Huntington, Sjöstedt)
Singel med Togges Gossar (1994) Osborne s04

Mp3, text
Hösthistoria om multnande bär och förruttnelse. På denna inspelning backas Dennis Huntingtons sång upp av bland andra Kristian Svenberg på sax och Ulf Dageby på gitarr.