Love Explosion > Bilder

Förra | Nästa

Domus Avenyn

Domus gestaltade motsättningen mellan solidaritet och kommersialism. Folkrörelse med ambition att konkurrera på marknaden. "Jag går ner på Domus och väljer ut den tandkräm jag helst vill ha" sjunger bandet i alienationslåten Gud, Gud, vad är det jag sysslar med?.

På Domus kunde man dessutom köpa det alkoholpolitiska experimentet mellanöl.

Love Explosion från vänster till höger: Henrik, Torgny, Gunnar, Mats, Dennis och Stephan.

Avenyn, Göteborg, 1970
Foto: Madeleine Vincent